Amen­dement Toetsing door welstand


20 januari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 januari 2022, ter bespreking van het Planuitwerkingskader Pribapand Grote Marktstraat 16-18, Vlamingstraat 20-24.

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • Vast te leggen dat voor het uiteindelijke bouwplan gedegen advisering door de welstandscommissie essentieel is . De commissie dient daarbij zorgvuldig en volwaardig te kunnen toetsen in hoeverre dit plan zich verhoudt tot het Rijksbeschermd stadsgezicht en de omliggende beeldbepalende panden. Deze toetsing kan leiden tot aanpassing aan het bouwvolume voor een betere inpassing van het bouwplan in de omgeving.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Frans Hoijnck van Papendrecht

Groep Hoijnck


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, D66, CDA, SP, PVV, VVD

Tegen

GroenLinks, PvdA