Motie Informeer over verduur­zamen woningen


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Bestedingsvoorstel 2022 Enecomiddelen energietransitie.

Overwegende, dat:

  • het wenselijk is dat de gemeente veel proactiever bewoners informeert over hoe woningen te verduurzamen;

  • de raad hiertoe ook meermaals heeft opgeroepen;

  • zo is per motie in november 2021 de oproep gedaan: om inwoners via actieve communicatie meer te stimuleren om hun woning te verduurzamen; hierbij de subsidieregelingen actief onder de aandacht te brengen en daarbij mee te nemen hoe de verschillende groepen inwoners het effectiefst kunnen worden bereikt en in te zetten op wijken waar de grootste uitdaging is;

  • het college in de afdoening slechts verwijst naar het huidige beleid.

Verzoekt het college:

  • inwoners veel actiever te informeren over hoe woningen kunnen worden verduurzaamd en welke rol de gemeente hierin heeft en hierbij in te zetten op de wijken waar de grootste uitdaging is.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

GroenLinks, VVD