Motie Dieren zijn levende wezens, geen wapens


20 januari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 januari 2022, ter bespreking van Demonstraties.

Constaterende, dat:

  • geen enkel dier ervoor kiest om ingezet te worden door politie;
  • politiehonden- en paarden worden gedwongen om tegen hun natuurlijk gedrag in te handelen;
  • politiehonden en -paarden regelmatig gewond raken bij inzet in demonstraties.

Overwegende, dat:

  • de politie uit zichzelf niet af wil stappen van gebruiken van dieren in risicosituaties, ondanks de risico’s voor dierenwelzijn;
  • de burgemeester aangeeft dat de politie zelf gaat over ‘middelengebruik’.

Van mening, dat:

  • dieren levende wezens zijn en geen wapens;
  • de overheid een signaal af zou moeten geven dat de voorkeur wordt gegeven aan innovatieve oplossingen boven het gebruik van dieren.

Verzoekt het college:

  • in gesprekken met de politie aan te geven dat het de wens van de gemeenteraad is om het gebruik van dieren bij demonstraties uit te faseren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Fatima Faid Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, ChristenUnie/SGP, D66, CDA, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Verminder aantal auto’s

Lees verder

Motie Structurele hulp voor sekswerkers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer