Bijdrage Stand van zaken Verplaatsing Raam­pros­ti­tutie


Cie Ruimte

14 oktober 2021

Voorzitter,

In de nieuwe brief, de stand van zaken, is te lezen dat volgens Heymans de stedenbouwkundige ontwikkeling op locatie mogelijk is. De exploitatieberekeningen laten een positief resultaat zien omdat veel niet is meegerekend zoals de planschade, de verplaatsings- en uitkoopkosten, de afspraken over de erfpachtvoorwaarden van de NS, de infrastructurele kosten en de onteigeningskosten. Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan daar niets anders over concluderen dan dat dit geen sluitende business case is. En dus niet in lijn met het coalitieakkoord.

Voorzitter, dat zorgt meteen ook voor een vraag, wat is volgens dit college een particulier initiatief en of de onteigening onder een particulier initiatief valt?

Dan, de erfpacht met NS. Het contract kan na 25 jaar worden opgezegd. Voorzitter ik neem u graag mee naar de toekomst. Oktober 2046 de Haagse gemeenteraad moet op zoek naar een nieuwe locatie voor de erozone. Den Haag is helemaal volgebouwd en geen plek is meer over. Waar kan dit beroep dan nog worden uitgevoerd?

En voorzitter u vraagt van ondernemers om hun zaak te verkopen de deal die zij ervoor terugkrijgen is een tijdelijke locatie van 25 jaar. Is dat een eerlijk deal? Zegt u nou zelf, als wethouders van de ondernemerspartij? En waar moet bijvoorbeeld de inspreekster heen als ze wel akkoord gaat met de plannen?

De sekswerkers wisten gedurende eerdere onderzoeken naar de arbeidsomstandigheden niets over de erfpacht op de nieuwe locatie. Kan de wethouder inmiddels aangeven hoe de erfpachtconstructie is besproken met de belanghebbenden zoals SHOP, Liberty, De Haven en de sekswerkers zelf?

De panden die er nu staan zijn soms ook cultuurhistorisch waardevol. Om een businesscase rond te krijgen lijkt aangestuurd te worden op sloop. Kan de wethouder dat verklaren? Kan de wethouder ook ingaan op de koehandel die Heymans voorstelt bij een van de varianten is dat Heymans in ruil eigendom krijgt over de bestaande ramen in de Geleen en de Doub. Want hoe is ervoor gezorgd dat dit advies onafhankelijk is en niet sturend op economische voordelen voor Heymans zelf?

Voorzitter ik wil graag afsluiten dat door de maanden heen onze fractie alleen maar meer negatieve geluiden heeft gehoord onder de sekswerkers en bewoners zelf over de plannen van dit college. Jarenlang zijn deze gebieden verwaarloosd. Dit plan kan naar de prullenbak en laten we de overige financiële middelen investeren in de sekswerkers zelf. En die investering in de bestaande locaties is wat we vorige jaar oktober ook al voorstelden, maar toch moest dit onderzoek er toch nog komen.

Zonde van het geld. Want tijdens de coronacrisis was er geen geld om ondernemers zoals de sekswerkers te voorzien van noodsteun, terwijl de raad daar twee moties over heeft aangenomen. In tijden van nood geven we dit geld letterlijk weg aan een grootverdiener voor een onderzoek waarvan de onzekerheden allang duidelijk waren, ook aangehaald door de verschillende insprekers die ook al eerder hier hun inspraak deden.