Bijdrage Voorstel van het college inzake Inves­teren in een groen Hollands Spoor Kwartier


Cie Ruimte

14 oktober 2021


Voorzitter,

We lezen dat we als gemeenteraad akkoord moeten geven op een besteding van tientallen miljoenen, maar er is zeer weinig toelichting. Er wordt gezegd dat dit moet worden uitgewerkt. Waarom moeten we dan nu instemmen met dit besluit? Waarom niet slechts een deel van het geld nu al toewijzen?

Mijn fractie begrijpt dus niet zo goed waar we nu over spreken. Er lijken impliciet keuzes te worden gemaakt, bijvoorbeeld om wegen af te sluiten, maar zonder dat echt deel uitmaakt van het besluit. Hoe zit dit? We horen een inspreker van de megastores die hier zorgen over heeft. Is de wethouder bereid om met de ondernemers in gesprek te gaan? Graag een reactie verder op hun inspraak.

De Partij voor de Dieren zou graag meer zicht willen krijgen op waarom de kosten zo hoog zijn en hoe is de verdeling tussen de verschillende onderdelen. Waarom kan dit nog niet worden gegeven? Waarom wordt verder zo weinig van de kosten uit kostenverhaal bekostigd?

Daarnaast wat vragen over het groen. Waarom wordt niet duidelijk op hoeveel vierkante meter groen wordt ingezet? Ook de gevolgen voor het bestaande groen zijn niet duidelijk. Ook hier blijft daarom de vraag; waar stemmen we nu mee in?

Dan een vraag over de invulling van het programma. Kunnen we de ruimte gereserveerd voor hotels (15.000m2) schrappen uit het programma?

Tot slot, vroeg de Partij voor de Dieren om de BZK-beschikking en -aanvraag. De reactie was “Die kan op een afgesproken moment in vertrouwen ter inzage worden gelegd.” Kan dit voor de raadsbehandeling gebeuren?