Steun voor Haagse seks­werkers


26 november 2020

Deze week zijn er in de gemeenteraad maar liefst drie moties van de Partij voor de Dieren aangenomen over de prostitutienota. In juli werd er door de meerderheid van de raad al een motie aangenomen om sekswerkers te steunen. Zij vallen vaak buiten de financiële corona regelingen. Deze motie werd niet uitgevoerd. De verantwoordelijke wethouder meende dat het niet mogelijk was. Andere gemeenten vonden wel manieren dit probleem aan te pakken. Daarom deden de raadsfracties nog een poging.

De Partij voor de Dieren diende samen met D66, PvdA, HSP, SP, ChristenUnie/SGP, PVV en Hart voor Den Haag/Groep de Mos een nieuwe motie in. Hierin wordt opgeroepen om maatwerk te bieden aan mensen die nu geen recht hebben op een regeling. ‘Nood breekt wet’, zegt Robin Smit, raadslid van de PvdD, ‘sekswerkers hebben net zo veel recht op ondersteuning als andere ZZP’ers en ondernemers’. Smit vindt dat coulance moet worden getoond, net zoals dat in andere steden gebeurd.

Twee andere moties van de Partij voor de Dieren over dit onderwerp, werden ook met ruime steun aangenomen. Dit zal ervoor zorgen dat sekswerkers zelf beter betrokken zullen worden bij het maken van beleid. Ook worden de behoeften van mannelijke en transgender sekswerkers in kaart wordt gebracht. Daarbij wordt ook gekeken hoe er meer veilige werkplekken gerealiseerd kunnen worden voor deze groep. Door onvoldoende plekken worden zij nu gedwongen om in de illegaliteit te werken.


Gerelateerd nieuws

Een paradijs voor ontwikkelaars, maar niet voor burgers en ondernemers

De Binckhorst wordt herontwikkeld van industrieterrein tot woon-werkwijk. De Partij voor de Dieren vindt dat er veel mis gaat...

Lees verder

Geef Lekkernassûh snel duidelijkheid

De toekomst van het voedsellokaal de Gymzaal, bekend van initiatieven als Lekkernassûh en Conscious Kitchen, hangt aan een zi...

Lees verder