Motie Voer de motie perma­nente winter­opvang uit


Perma­nente winter­opvang

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 december 2021, ter bespreking van de Brief van wethouder Sociale zaken en Werk inzake Permanente winteropvang (RIS310698).

Constaterende, dat:

  • de gemeenteraad op 7 oktober 2021 de motie ‘permanente winteropvang voor daklozen’ (RIS310312) met een ruime meerderheid heeft aangenomen;

  • de wethouder per brief op 16 oktober 2021 aan heeft gegeven dat 160 plekken in de permanente winteropvang voldoende moet zijn, op basis van de ervaringen tijdens de coronaopvang;

  • de wethouder per brief op 23 november 2021 aan heeft gegeven dat de beschikbare plekken aan de Lozerhof volledig bezet waren;

  • sindsdien een winterkouderegeling aan is gekondigd op de Schildershoek voor de overige buitenslapers welke alleen open is als de (gevoels)temperatuur onder nul is gezakt.

Overwegende, dat:

  • in de coronaopvang ruim 250 mensen zijn opgevangen;

  • veel buitenslapers nog wel naar binnen willen maar niet naar binnen kunnen bij het lozerhof en dus zijn aangewezen op de winterkouderegeling in koude nachten en de overige nachten buiten moeten slapen;

  • het college in de brief van 26 oktober heeft aangegeven dat bij een grotere instroom aparte besluitvorming moet plaatsvinden om op te schalen op locatie of andere oplossingen genomen moeten worden;

  • de huidige permanente winteropvang en winterkouderegeling niet conform de uitvoering van de aangenomen motie zijn.

Verzoekt het college:

  • alsnog het verzoek van de motie ‘permanente winteropvang voor daklozen’ (RIS310312) uit te voeren en een permanente winteropvang tussen 1 november 2021 en 1 april 2022 dag en nacht open te stellen en voldoende bedden aan te bieden voor iedereen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP

Lesley Arp
SP

Fatima Faid
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag

Tegen

GroenLinks, PVV, CDA, D66, PvdA