Rondvraag Rechtszaak Warm­telinq


23 maart 2023

Op 4 april is de zitting bij de Raad van State over het beroep tegen het provinciaal inpassingsplan 'Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag. In het beroepschrift van december 2021 verzoekt de gemeente de Raad van State om het inpassingsplan te vernietigen.

  1. Houdt de gemeente vast aan de eis het inpassingsplan te vernietigen?
  2. Blijft de gemeente op het standpunt staan dat de warmtetransportleiding het ontwikkelen van lokale (rest)warmtebronnen in de weg staat?
  3. Steunt de gemeente de beroepen van andere partijen die zien op dat de stikstofgevolgen voor de natuur niet voldoende in kaart zijn gebracht?
  4. Is het college nog steeds van mening dat Eneco geen voorkeurspositie mag krijgen bij het gebruik van Warmtelinq? Zo ja, hoe kijkt het college ertegenaan dat Eneco de eigenaar wordt van het Warmte Overdrachtstation bij Uniper, zodat alleen via Eneco warmte uitgekoppeld kan worden?Interessant voor jou

Bijdrage Bewoners Zorgvliet solidair met Oekraïne

Lees verder

Bijdrage Taalnota ‘De taal van meedoen’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer