Niet te warm


5 maart 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 maart 2020, ter bespreking van de brief over de Leiding door het Midden.

Overwegende, dat:

  • wenselijk is dat de gemeente volop inzet op lagetemperatuurverwarming op alle schalen;
  • de Leiding door het Midden dit moeilijker maakt;
  • in het coalitieakkoord is afgesproken dat het Klimaatpact wordt omarmd waarin staat dat alle hoofdnetten een aanvoertemperatuur van maximaal 70 graden krijgen;
  • dit niet het geval lijkt bij de Leiding door het Midden;
  • een hogere temperatuur ervoor zorgt dat Haagse aardwarmte niet op het hoofdnet kan worden gebruikt.

Verzoekt het college:

  • zich in te spannen om te zorgen dat alle netten een aanvoertemperatuur van maximaal 70 graden krijgen, zodat deze geschikt zijn voor Haagse aardwarmte.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV