Den Haag vuur­werk­vrije stad


5 maart 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 maart 2020, ter bespreking van Evaluatie Jaarwisseling 2019-2020.

Constaterende, dat:

 • de brandweer in Den Haag tijdens de jaarwisseling meer dan zeshonderd keer in actie moest komen;
 • er 33 auto’s in brand zijn gestoken;
 • de politie in Den Haag veelvuldig moest optreden vanwege vuurwerk, mishandeling, vernieling en/of vandalisme;
 • meerdere steden, zoals Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Vlissingen en Apeldoorn al hebben besloten een totaalverbod op consumentenvuurwerk in te voeren.

Overwegende, dat:

 • de politie, de brandweer, de OVV, verenigingen van artsen, dierenartsen en vele andere instanties pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod;
 • omwille van een effectieve handhaving een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk de meest effectieve maatregel is;
 • er op landelijk niveau een initiatiefwet in voorbereiding is om consumentenvuurwerk te verbieden;
 • de regering werkt aan restricties van de verkoop van vuurwerk, maar het onduidelijk is of deze wet wordt aangenomen, wanneer deze van kracht gaat én hoe verstrekkend de maatregelen van de regering zullen zijn.

Verzoekt het college:

 • om in de APV een totaalverbod op te nemen op het afsteken van consumentenvuurwerk, met uitzondering van schertsvuurwerk zoals sterretjes;
 • deze wijziging, bij uitzondering, zo snel als mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad;
 • om binnen de mogelijkheden van de wet de verkoop van consumentenvuurwerk in Den Haag zoveel mogelijk te beperken;
 • deze nieuwe regels zoveel als mogelijk af te stemmen met omliggende gemeentes.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns

GroenLinks

Mikal Tseggai

PvdA

Tahsin Çetinkaya

Islam Democraten

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij

Frans Hoijnck van Papendrecht

50PLUS

Adeel Mahmood

NIDA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP