Motie: Rest­warmte is niet klimaat­neu­traal


5 maart 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 maart 2020, ter bespreking van de Leiding door het Midden.

Overwegende, dat:

 • de Leiding door het Midden wordt gevuld met restwarmte van de fossiele industrie;
 • Den Haag de ambitie heeft om klimaatneutraal te worden.

Spreekt uit dat:

 • restwarmte in de Leiding door het Midden uit de fossiele industrie komt en dus op dit moment niet gezien moet worden als klimaatneutrale warmte.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, VVD, Haagse Stadspartij, SP

  Tegen

  Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP