Bijdrage Groene heffings­korting


9 juni 2022

Het college straalt uit dat we geen groene belastingen willen. Dat is jammer, want we moeten alles op alles zetten om de klimaatcrisis aan te pakken. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • richting de Rijksoverheid en de VNG aan te geven dat het wenselijk is dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheid via belastingen te bevorderen;

  • te rapporteren over de uitkomst van deze gesprekken.