Bijdrage Voortgang Programma Toekomst Sche­ve­ningen badplaats


9 juni 2022

Voorzitter,

Vandaag spreken we onder andere over de toekomstvisie Scheveningen. De Partij voor de Dieren is blij dat duurzaamheid en gezondheid als kernthema’s worden genoemd in de voorliggende visie. Daarom dienen wij twee moties in om deze thema’s iets meer invulling te geven in de ontwikkeling van deze toekomst.

Motie: Scheveningen Duurzaam

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn op het gebied van duurzaamheid op Scheveningen;

  • daarbij te denken aan energietransitie, vergroening, verkeer, hoeveelheid toeristen; hierbij gebruik te maken van het economische ‘donut-model’.

Dien ik mede in met PvdA, GroenLinks en DENK

Motie: Scheveningen Gezond

Verzoekt het college:

  • om in de definitieve versie van de Toekomstvisie Scheveningen-Bad 2040 het thema gezondheid verder uit te werken in doelstellingen;

  • hierbij in te gaan op sport en bewegen, voedselaanbod, schone lucht en maatschappelijk welzijn.

Dien ik mede in met CU/SGP, DENK, HSP, GroenLinks en CDA