Bijdrage Beant­woording open­staande vragen over came­ra­toe­zicht en veiligheid


9 juni 2022

Privacy is een mensenrecht, maar lijkt nog af en toe te worden vergeten. Om te waarborgen dat ook dit onderwerp de aandacht krijgt die het verdient, dient de PvdD een motie in om privacy standaard mee te nemen in de evaluatie vast cameratoezicht en hierbij bijzondere aandacht te besteden aan ook het kenbaarheidsvereiste; wat inhoudt dat het voor burgers duidelijk moet zijn waar in de stad cameratoezicht geldt.

Verzoekt het college:

  • bij de volgende evaluatie vast cameratoezicht ook de privacy te evalueren;

  • de Haagse privacynormen voor cameratoezicht hierbij als uitgangspunt te gebruiken;

  • hierbij ook aandacht te hebben voor criterium 10: kenbaarheidsvereiste.