Voedsel


Gezond en duurzaam voedsel

De Partij voor de Dieren wil dat gezond, biologisch en plantaardig eten makkelijker en goedkoper wordt. Ongezond eten is overal beschikbaar en er wordt grootschalig reclame voor gemaakt door de voedselindustrie.


De gemeente stelt een nieuwe voedselvisie op en informeert en stimuleert haar inwoners met een campagne om gezond, biologisch, duurzaam en plantaardig te eten. Dit in aanvulling op het aangenomen initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Ook faciliteert Den Haag duurzame en lokale voedselinitiatieven, zoals die van Lekker Nassûh en de Gymzaal, maar ook buurttuinen, zoals de Spinozahof. We zetten in op een eetbare gemeente. Er komen meer moes- en pluktuinen. Ook wordt plantaardig eten gestimuleerd bij de organisaties waar de gemeente aan deelneemt of die de gemeente (financieel) ondersteunt.

Het standpunt Voedsel is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur