Bijdrage Voorstel van het college inzake Hore­ca­ca­te­gorie fastfood


30 augustus 2023

Voorzitter,

Als het over frituur gaat, slaat de vlam in de vetpan in deze raad. Mijn fractie kan zich aansluiten bij een aantal punten van de ChristenUnie/SGP en de SP. De Partij voor de Dieren ziet ook wel dat dit niet de ideale methode is om wildgroei van fastfood aanbieders in te perken, maar we snappen ook dat het nu de enige manier is. De Partij voor de Dieren staat achter het doel van een gezonde stad. Ik hoor veel collega’s doen alsof dit plan er op uit is alle fastfood uit de stad te weren, en dat is natuurlijk niet zo. Dit plan is niet de eerste stap naar een uitsterfbeleid, maar een poging om iets meer grip te krijgen op het inrichten van de stad.