Bijdrage Afwe­gingen veiligheid verga­de­ringen


30 augustus 2023

Voorzitter,


Mijn fractie heeft een aantal vragen naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen.

  • Staat het college achter de uitspraak in de beantwoording dat de griffie de eerste partij is die een signaal heeft afgegeven dat er sprake was van een agendaonderwerp met een verhoogd risico?

  • De beantwoording heeft het steeds over ‘ontvangen signalen’, maar niet wat die signalen waren en door wie die signalen werden afgegeven. Kan de wethouder dit verduidelijken?

  • Er zitten vaker grote groepen mensen op de publieke tribune. Bijvoorbeeld bij het cultuurdebat, het debat na de uitspraak over de Mos, of over de Steenwijklaan.

  • De beantwoording gaat niet in op welke afwegingen er zijn gemaakt. Het gaat niet om de hoeveelheid insprekers, maar blijkbaar om het type insprekers. Daarom drie hele duidelijke vragen aan de wethouder:

  1. Wie heeft deze vergadering aangemerkt als hoog risico?

  2. Om wat voor risico ging het? Fysieke bedreiging? Vernieling? Een liedje zingen?

  3. Op basis waarvan is dit risico bepaald?