Bijdrage Rondvraag XR Support Demo


Rondvraag

30 augustus 2023

Blij met de vragen van mevrouw Karabekir, voor de Partij voor de Dieren was het ook onduidelijk wat er nu wordt afgesproken met de organisatie van deze protestactie. Onze aanvullende vragen zijn:
- Is het Malieveld niet groot genoeg voor de Tong Tong Fair PLUS de support demo?
- Is de Laan van Reagan en Gorbatsjov niet te klein voor het verwachte aantal demonstranten?
- Is de burgemeester bereid om verkeersmaatregelen te treffen, zoals het omleiden van verkeer en de opgang naar de A12 af te sluiten voor verkeer?