Bijdrage Wijziging van de veror­dening straat­handel Den Haag 2017


Commissie Leef­om­geving

31 augustus 2023

Voorzitter,

Dit besluit is totale waanzin. De gemeente zegt altijd dat ze verschillende bedrijven gelijk wil behandelen, maar nu opeens stapt ze hier volledig vanaf. Als je haringen verkoopt dan mag je alles zonder vergunningen maar alle andere bedrijven moeten een vergunning. Waarom zouden winkels die dode vissen verkopen geen vergunning nodig hebben, maar winkels die groente of fruit verkopen een vergunning nodig hebben. Dit valt toch niet te verdedigen? Dit past ook niet in het streven van Den Haag om toe te werken naar een eiwittransitie.

Daarnaast weet de wethouder dat we jaren en jaren hebben gepleit om een vergunningsplicht afhankelijk te maken van of dieren werden gebruikt. Steeds deed het college alsof dat totaal niet mogelijk was. Er werd gezegd dat onderscheid op basis van producten niet mogelijk was en als dat al zo zou zijn er een zeer zware juridische motivering nodig zou zijn. Nu doet het college het zelf, maar zonder enige motivering. De motivering is letterlijk ‘Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de bestuurlijke wens.’ Dit kan natuurlijk niet. Ik verwacht daarom dat het college een juridische analyse opstelt en ingaat op waarom deze aanpassing niet in strijd is met de dienstenrichtlijn. En als de gemeente al vindt dat de vergunningsplicht kan worden afgeschaft; waarom dan niet voor alle bedrijven?

Interessant voor jou

Bijdrage Proces Actieplan Laak

Lees verder

Bijdrage Kadernota Openbare Ruimte - Kwaliteit door samenhang - Openbareruimtebeleid tot 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer