Amen­dement Plan met bomen


9 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Concept-Planuitwerkingskader (PUK) herontwikkeling KPN-locatie Mgr. Nolenslaan.

Besluit om de volgende zin aan het besluit toe te voegen:

  • Besluit om in afwijking van het voorgaande het bouwvlak of bouwmethode aan te passen zodat minder bomen op gemeentegrond hoeven te worden gekapt.

Toelichting:

Met dit plan verdwijnt ook veel onbebouwde groene ruimte. Ook 24 bomen worden gekapt en er kunnen slechts 13 bomen op het terrein worden teruggeplant. Daarbij bevinden zich 16 te kappen bomen op het terrein van de gemeente. Door een iets aangepast plan wat op sommige stukken iets minder dichtbij de perceelgrens komt te liggen zouden meer oude beeldbepalende bomen kunnen worden behouden, bijvoorbeeld die bij het zwembad.

Rober Barker
Partij voor de Dieren

Fatima Faïd
HSP
Lesley Arp
SPStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA