Amen­dement Laat parkeer­plaatsen de stad niet domineren


9 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota van Uitgangspunten Steenwijklaan 40.

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen:

  • om in afwijking van het voorgaande slechts het aantal parkeerplaatsen aan te leggen die vereist is volgens de parkeernorm.

Toelichting:

Met dit plan wordt een aanzienlijk parkeerterrein gerealiseerd. Het terrein is zelfs aanzienlijk groter dan het bouwvlak. Dit terwijl het gebouw zich op 450 meter lopen van de tophalte Leyweg bevindt. 50% van de bewoners zijn daarbij voormalig daklozen. Het is daarbij de vraag of een even groot percentage van die bewoners een auto bezit als het gemiddelde waar de parkeernorm op is gebaseerd.

In dit geval geldt een parkeernorm voor deze woningen van 23 parkeerplaatsen. Van dit aantal zou dan nog de huidige parkeervraag kunnen worden afgetrokken. Verder zou het college kunnen kiezen om gemotiveerd deze vraag naar benden bij te stellen gegeven de verwachte parkeervraag. Verder is opvallend dat in Dreven, Zichten en Gaarden een veel lagere norm wordt gehanteerd.

Zelfs indien de volle 23 parkeerplaatsen dienen te worden aangelegd zijn dit aanzienlijk minder dan de 32 parkeerplaatsen die nu in de openbare ruimte komen. Vandaar dat de NVU wordt aangepast om de parkeerplaatsen overeenkomstig te doen afnemen. De ontstane ruimte kan groen worden ingericht, bijvoorbeeld door de eerste rij aan parkeerplaatsen direct naast het gebouw op te heffen en daardoor het groen achter en voor het gebouw te verbinden.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, DENK, PVV, Forum voor Democratie