Bijdrage Inter­na­ti­onaal econo­misch beleid


12 april 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil graag een kritische noot plaatsen bij de internationale economische visie van Den Haag. Het valt mijn fractie tegen dat er in deze visie geen expliciete aandacht wordt besteed aan de klimaatcrisis en de urgentie om hier actief op in te spelen in het internationaal economisch beleid.

Als welvarende stad heeft Den Haag de plicht in klimaatleiderschap voorop te lopen en de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Door het ontbreken van een expliciet uitgangspunt in de Economische Visie blijft dit zwaar onderbelicht. Dit terwijl ingrijpende systeemverandering nodig is. (Fossielvrij energiesysteem, plantaardig dieet zo veel mogelijk, co2 vastleggen door bijv bossen aanplanten)

Daarnaast roepen we de gemeente op om zich in haar internationale activiteiten niet vooral te richten op het ondersteunen van ondernemers en het aantrekken van waardevolle bedrijven, maar juist het stimuleren van duurzame en circulaire bedrijvigheid. We zien graag een economische strategie die zich richt op duurzaam en circulair, in plaats van zich voornamelijk te laten leiden door economisch gewin. Kan de wethouder hierop reflecteren? Komt deze wethouder nog met een bijsturing zodat het economisch beleid te rijmen valt met wat de klimaatcrisis van ons vraagt?

De oproep van de Partij voor de Dieren aan de wethouder is om de internationale economische visie te herzien en hierin expliciet aandacht te besteden aan de klimaatcrisis en de transitie naar een duurzame economie. Laten we de economie laten werken voor een toekomstbestendige wereld voor mens, dier en natuur.