Motie Toeristen in coro­natijd


25 november 2020


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van Gedachtewisseling over Coronacrisis.

Overwegende, dat:

  • de Haagse binnenstad op sommige punten nu al te druk is om 1.5m afstand goed te kunnen bewaren;
  • deze drukte in alle waarschijnlijkheid zal toenemen als de horeca weer open mogen.

Constaterende, dat:

  • in het sociaaleconomisch herstelplan (RIS206618) staat dat we Den Haag op de kaart zetten als winterbestemming door extra programmering;
  • hier ook in staat dat marketing gericht op bezoekers uit binnenland en buurlanden effectief is geweest en we hier op blijven inzetten;
  • de landelijke richtlijn is om reisbewegingen juist zo veel mogelijk te beperken.

Verzoekt het college:

  • om geen campagne te voeren om bezoekers van buiten de stad naar Den Haag te trekken zolang het advies van kracht is de reisbewegingen te beperken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PVV, PvdA