Amen­dement Groen­behoud als uitgangspunt bij herin­richting


25 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van de Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve (RIS306367)..

Besluit om aan het raadsvoorstel dictum punt IV toe te voegen:

  • vaststellen dat bij de voorbereiding en uitvoering van de in de Opknapplannen genoemde projecten groenbehoud het uitgangspunt is.


Toelichting:

In juli 2019 hebben we als gemeenteraad een voortgangsbrief ontvangen over het opknappen van de openbare ruimte in Kraayenstein fase 2, Nieuw Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve (RIS303156). In deze brief staat dat deze wijken de groene longen zijn van de stad en wordt gerept over het “groene goud” in de wijk. Het groene karakter van deze wijken is van belang voor zowel de mensen als voor dieren en natuur.

De voorgestelde herinrichtingsplannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Het is nu onduidelijk wat de gevolgen zijn van de plannen op het openbaar groen en straatbomen. De gemeenteraad weet hierdoor niet wat de gevolgen zijn van dit te nemen besluit. Daarom is het goed om in dit stadium groenbehoud als uitgangspunt op te nemen in het raadsbesluit. Dit kan dan als uitgangspunt dienen voor de verdere uitwerking.Robin Smit

Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA, PVV, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, ChristenUnie/SGP