Motie Rotterdam The Hague Airport moet krimpen


9 februari 2023


De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari 2023, ter bespreking van de Brief wethouder Financiën, Cultuur en Economie, mevrouw Bruines, inzake Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport.

Constaterende, dat:

 • het eindrapport van de participatie over Rotterdam The Hague Airport stelt dat stillere vliegtuigen ruimte bieden voor méér vliegtuigbewegingen;

 • deze conclusie zeer omstreden is en indruist tegen de wil van omliggende gemeenten en bewoners;

 • overlast van het vliegveld vooral door het aantal starts en landingen wordt veroorzaakt;

 • het aantal vliegbewegingen in direct verband staat met de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof;

 • zowel de Haagse als landelijke doelstellingen juist streven naar een vermindering van uitstoot;

 • het vliegveld in een zeer dicht bewoond gebied ligt;

 • het vliegveld daarmee zorgt voor gezondheidsproblemen, slaaptekort en grote gevoelens van onbehagen bij de omwonenden;

 • de raad zich al heeft uitgesproken tegen groei van de geluidsbelasting van de luchthaven.


Van mening dat:

 • Den Haag als mede-naamgever van het vliegveld een grote verantwoordelijkheid draagt naar omwonenden;

 • groei van luchtvaart middenin de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de gezondheidsproblemen door slechte luchtkwaliteit, absoluut onwenselijk is;

 • schoon vervoer en betere OV verbindingen een veel hogere prioriteit hebben.


Verzoekt het college:

 • in reactie op het eindrapport, zich in duidelijke bewoording uit te spreken voor vermindering van het aantal vliegbewegingen op de luchthaven.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Maarten de Vuyst

GroenLinks

Mairan Sewtahal

PvdA

Lesley Arp
SP

Judith Klokkenburg

ChristenUnie/SGP

Fatima Faid

HSPStatus

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, DENK, PVV