Motie Sluit Rotterdam The Hague Airport


9 februari 2023


De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari 2023, ter bespreking van de Brief wethouder Financiën, Cultuur en Economie, mevrouw Bruines, inzake Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport.

Constaterende, dat:

 • Rotterdam The Hague Airport in een dichtbevolkt gebied ligt;

 • de zwaarwegende wensen van omliggende gemeenten en omwonenden door het vliegveld niet worden gehonoreerd;

 • het vliegveld veel uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof veroorzaakt;

 • het vliegveld voor gezondheidsproblemen, slaaptekort en grote gevoelens van onbehagen bij de omwonenden zorgt;

 • zowel de Haagse als landelijke doelstellingen juist streven naar een vermindering van uitstoot;

 • het aantal meldingen van overlast de afgelopen jaren explosief is gestegen;

 • ook de inwoners van Den Haag last hebben van de milieubelasting, gezondheidsissues en overlast van het vliegveld.


Van mening, dat:

 • een vliegveld midden in Zuid-Holland vanwege de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de gezondheidsproblemen en de overlast, onwenselijk is;

 • de vermeende grote economische voordelen van de luchthaven voor Den Haag nooit zijn onderbouwd;

 • schoon vervoer en betere OV verbindingen een veel hogere prioriteit hebben.


Spreekt uit, dat:

 • de raad voorstander is van sluiting van Rotterdam The Hague Airport.


En draagt het college op:

 • dit uitgangspunt over te brengen aan de relevante overheden.


En gaat over tot de orde van de dag.


Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Maarten de Vuyst

GroenLinks

Mairan Sewtahal

PvdA

Lesley Arp
SP

Fatima Faid

HSPStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, DENK, PVV