Bijdrage Trai­nings­ac­com­mo­datie voor ADO Den Haag in het Zuiderpark


16 mei 2024

Voorzitter,

Vandaag bespreken we twee onderwerpen. Op de eerste plaats: de verhuizing van de trainingsfaciliteiten van de mannen van ADO naar het Zuiderpark. Op de tweede plaats: de stoelendans die hierdoor ontstaat bij sportterreinen in Zuidwest.

Voorzitter, de doelstelling om de ADO mannen in het Zuiderpark te laten trainen kent een bepaalde logica: namelijk dat de bestaande voetbalvereniging moet verhuizen om dit ruimtelijk mogelijk te maken. Voor de Partij voor de Dieren is de logica van de gekozen oplossingen in Zuidwest daarentegen ver te zoeken. Mijn fractie ziet hier vooral tegenstrijdigheden, waarbij het college de eigen doelstellingen juist actief tegenwerkt. Ik noem er nu 3:

Ten eerste, het college stelt voor vierkante meters sport voor amateursportverenigingen aan Zuidwest te onttrekken: niet alleen in het Zuiderpark maar ook op Steenwijklaan 16. De Partij voor de Dieren ziet niet in hoe minder ruimte voor sport ten gunste komt voor de inwoners van Zuidwest die willen sporten. Kan de wethouder sport dit toelichten?

Ten tweede, een doelstelling voor de sportparken op Escamp is volgens het college om de mono-cultuur van voetbalvelden te doorbreken. Er komt dus minder ruimte voor sport in Zuidwest, en daarbovenop wordt ook een honkbalveld ingeruild voor een extra voetbalvereniging, waar de sportparken Escamp I en II juist al in voorzien. Hoe kan je deze doelstelling halen door niet-voetbalvelden in te ruilen voor voetbalvelden?

Ten derde, het college laat doorschemeren om in Zuidwest fors in te willen zetten op kunstgras in gebieden die notabene onderdeel zijn van de stedelijke groene hoofdstructuur. In beantwoording op onze technische vragen wordt bevestigd dat de sportvelden onderdeel uitmaken van de stedelijke groene hoofdstructuur. Door deze grasvelden om te zetten in kunstgrasvelden draagt dit niet bij aan het instandhouden van deze groenstructuur waar het college zich voor hoort in te zetten. Hoe ziet de wethouder deze inbreuk op het groenareaal in deze hoognodige groenstructuur?

Voorzitter, verder moet het mijn fractie van het hart dat we het huidige raadsvoorstel en de informatievoorziening tot dusver onder de maat vinden. Het gaat om vele miljoenen, het college legt tijdsdruk op én het betreft ingrijpende wijzigingen voor betrokken sportverenigingen, maar het college presteerde het om in eerste aanleg een concept-bestemmingsplan als dekking in het dictum te zetten, om vervolgens naar aanleiding van raadsvragen zelf te erkennen dat dit helemaal geen dekkingsbron is.

Voorzitter, helaas is de financiële dekking voor mijn fractie ook na de beantwoording van de technische nog steeds een zeer zorgwekkend verhaal dat vooral veel vragen oproept. Daarom nog 4 vragen aan het college:

- 1. Met welk geld is de aanleg van het hockeyveld gefinancierd? Klopt het dat dit niet uit het IHP sport was maar uit middelen voor Zuidwest, en zo ja, is dit vanuit de GREX Dreven-Gaarden-Zichten betaald of uit andere bron?

- 2. Waarom is er nog geen voorlopig ontwerp voor Escamp III? En wat betekent dit voor de voorgestelde tijdslijn, moet er nog een ACOR check, uitwerking naar definitief ontwerp, en aanbesteding volgen in de komende 3 weken? En wat zegt dit over de geraamde kosten? Zit in de 3 miljoen een foutmarge of weet het college vrij zeker dat het 3 miljoen kost, ondanks dat er nog geen Voorlopige Ontwerp en ook nog geen Definitief Ontwerp is?

- 3. Waarom wordt niet gekozen om de verhuizing van ADO uit het olympisch fonds te dekken, en de verhuizing van de amateurvoetbalvereniging uit het IHP Sport? Dit omdat ADO om topsport gaat en de velden niet gebruikt kunnen worden voor breedtesport, en nieuwe faciliteiten voor een amateurvoetbalvereniging juist wel goed bij het IHP sport passen. Graag een reactie van het college.

-tot slot in de beantwoording van de technische vragen, op vraag 35 van de SP, gesteld dat er 1 miljoen kan worden opgehaald uit grondhuur Steenwijklaan 16 kan het college dit uitleggen wat hier precies mee bedoeld wordt?