Bijdrage Molen­vlietpark en Natuur­netwerk Nederland


25 april 2024

​​Verzoekt het college:

  • voordat het ontwerp-bestem­mingsplan Nieuw Vredenoord langs de raad komt in kaart te brengen wat het gevolg zou zijn van het niet toestaan van de bouw van luxe appartementen;

  • duidelijk in kaart te brengen hoe bomenkap in de omgeving gecompenseerd zou worden als de watertoevoer zou worden aangelegd;

  • de onderzochte alternatieve scenario’s voor de aanleg van de watertoevoer te delen met de raad.