Bijdrage Door­braakplan


25 april 2024

Voorzitter,

participatie is niet altijd goed gegaan bij de projecten rondom het Doorbraakplan. Als raad is het moeilijk daar vinger aan de pols te houden. Om te voorkomen dat we alleen af kunnen gaan op signalen die onze fractie weten te bereiken, de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • bij Doorbraakplan projecten voorafgaand aan de start van participatieactiviteiten, zoals bijeenkomsten en enquêtes, het participatieplan met de raad te delen;

  • bij het delen van de informatie over de uitwerking van een Doorbraakplan project de participatieverslagen, inclusief vermelding van hoe de input in het plan is verwerkt, mee te sturen.