PvdD: ‘Gemeente rond stikstof ziende blind en horende doof’


9 november 2022

Terwijl de rechter vorige week de bouwvrijstelling voor stikstof heeft vernietigd, blijft de gemeente Den Haag plannen vaststellen op basis van die vrijstelling. Zelfs de vreugdevuren lijken een stikstofvergunning te krijgen. PvdD-fractievoorzitter Robert Barker vraagt om opheldering: ‘De rechter is duidelijk. De overheid moet aan de slag om de natuur te versterken. De overheid blijft echter zonder na te denken vergunningen afgeven en doet weinig voor de natuur. Wanneer gaat zij inzien dat niet alles kan en ze keuzes moet maken?’

De Haagse duingebieden staan onder grote druk door de stikstofuitstoot. Hierdoor verdwijnen in natuurgebieden als Meijendel en het Westduinpark beschermde planten en diersoorten. Barker (PvdD): ‘De gemeente lijkt nu rond stikstof ziende blind en horende doof. Een omslag is nodig waarbij de wet en de beschermde natuur voorrang krijgen.’

Tegen de lamp lopen
Recent heeft de gemeente plannen gepresenteerd voor een bestemmingsplan in de Zichten en een plan voor nieuwbouw in de Treublaan. In beide plannen zijn de stikstofgevolgen voor de bouwfase niet in kaart gebracht. Barker (PvdD): ‘De gemeente denkt dat als ze doet alsof de stikstofregels niet bestaan er geen probleem is. Vroeg of laat loopt ze echter tegen de lamp.’

Duinen zijn geen pretpark
Terwijl de Haagse natuur al onder grote druk staat, blijft de gemeente meer activiteiten in de duinen toestaan. Zo wil de gemeente meer festivals, jaarrond strandtenten en vuurstapels. Barker (PvdD): ‘De duinen zijn geen pretpark. De gemeente denkt dat alles hier kan, terwijl de natuur al zwaar onder druk staat.’ Recent maakte de provincie bekend een stikstofvergunning af te willen geven voor de vuurstapels terwijl deze vlak naast beschermde natuur plaatsvinden. Barker (PvdD): ‘Hoe valt het afgeven van een stikstofvergunning te rijmen met de stikstofcrisis? Aangezien niet alles kan, wat gaat Den Haag minder doen om dit mogelijk te maken?’

De Partij voor de Dieren heeft een spoeddebat over dit onderwerp aangevraagd voor de raadsvergadering van donderdag. Ook heeft de partij in de Provinciale Staten vragen over de stikstofuitstoot van de vuurstapels gesteld.

Lees hier de bijdrage van het spoeddebat.

Gerelateerd nieuws

College op glad ijs met megaproject Dreven-Gaarden-Zichten

Waar de SP, Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren al eerder voor waarschuwden, wordt nu bevestigd door een onderzoeksco...

Lees verder

Terugblik op de gemeenteraad

Stikstofcrisis Meer dan drie jaar na de rechterlijke uitspraak over stikstof beleidt de gemeente nog steeds struisvogelpolit...

Lees verder