Bijdrage Stikstof


Raad

10 november 2022

Voorzitter,

Meer dan drie jaar na de rechterlijke uitspraak over stikstof beleid de gemeente nog steeds struisvogelpolitiek; doen alsof het niet bestaat want dan komt het goed. Terwijl de rechter zoals verwacht vorige week de bouwvrijstelling vernietigde, blijft de gemeente plannen presenteren waarbij rekening wordt gehouden met die vrijstelling. We bespreken er straks een: Ruimzicht, maar ook bij het plan aan de Treublaan wordt rekening gehouden met de bouwvrijstelling. Is de gemeente echt ziende blind en horende doof voor rechterlijke uitspraken? Blijft de gemeente plannen naar de raad sturen waarbij de stikstofgevolgen van de bouwfase niet in kaart zijn gebracht? Of gaat het college bij elk bouwplan dat ze goedkeurt kijken of rekening is gehouden met de bouwvrijstelling en als dat het geval is een nieuw onderzoek eisen?

Dan de gevolgen. Elke keer vragen we om een goede inventarisatie van hoe de natuur ervoor staat en welke bouwprojecten mogelijk in de problemen komen. En elke keer roept het college in de media dat er problemen dreigen, maar dit is nooit concreet gemaakt richting raad. Zo werd in september aangegeven dat er snel een update zou komen van de brief van februari over stikstof. Sindsdien hebben we niets meer gehoord. Wanneer komt dit stuk en wordt daarin eindelijk duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn en wat de gemeente gaat doen?

Want voorzitter, de rechter is duidelijk. De overheid moet aan de slag om de natuur te versterken. Wanneer gaat zij inzien dat niet alles kan en ze keuzes moet maken? Wanneer gaat de gemeente echt zorgen voor de natuurversterking die eerder was beloofd? Wanneer wordt de milieuzone uitgebreid? Voorzitter, een omslag is nodig waarbij de wet én de beschermde natuur voorrang krijgen.