Bijdrage Madestein


Raad

11 november 2022

Voorzitter,

Een jaren-oud plan over park Madestein wordt uitgewerkt en uitgevoerd zonder de gemeenteraad en de bewoners daarbij te betrekken. Dat is natuurlijk geen participatie zoals we dat hebben afgesproken. We hebben veel bewoners, bewonersverenigingen en natuurverenigingen zoals de bomenstichting en AVN gesproken, die ons allemaal vertellen dat zij NIET zijn betrokken bij een participatieproces. En dat is begrijpelijk, want toen dit plan werd vastgelegd, waren daar nog nauwelijks bewoners. Om zowel de raad als omwonenden toch nog mee te laten spreken over het Voorlopig Ontwerp, dienen wij daarom de volgende motie in, samen met de heer Martinez van Hart voor Den Haag en de heer Icar van DENK:

Roept het college op:

  • alsnog een participatietraject te starten waarbij input van de bewoners wordt verzameld en meegenomen;

  • het VO als raadsvoorstel naar de raad te sturen zodat deze besproken kan worden.