Bijdrage Bestem­mingsplan Steen­zicht en Ruimzicht


Raad

10 november 2022

Voorzitter,

Het politieke proces rondom de bouwplannen in de wijken Dreven, Gaarden en Zichten loopt al jaren. Ingewijden weten dat de stikstofproblemen nog niet zijn opgelost, er niet wordt voldaan aan de parkeernormen, dat de verplichte waterberging niet op orde is en dat er schimmig wordt gedaan rondom het onderwerp staatssteun.

Voor nieuwe raadsleden zoals ik, maar ook voor geïnteresseerde buitenstaanders, is het een complex onderwerp. Wat wel snel duidelijk wordt, is dat er veel juridische, financiële en andere risico’s spelen, die eigenlijk niet tot nauwelijks in kaart zijn gebracht. Laat staan dat ze worden opgelost. Zo is er nog niet fatsoenlijk gereageerd op de recente uitspraak van de rechter waarmee een streep is gehaald door de bouwvrijstelling. Het is dus goed mogelijk dat de stikstofuitstoot in de bouwfase van dit project nog een groot obstakel zou kunnen vormen. Ook is het onderzoeksrapport met een aantal belangrijke aanbevelingen er in nog niet besproken in deze raad.

Zowel nieuwkomers als buitenstaanders zouden verwachten dat dit stadsbestuur, dat al bekend staat om de vele bouwblunders en slechte financiële analyses, zorgvuldiger zou handelen. Wat de Partij voor de Dieren betreft zetten we als gemeenteraad een pas op de plaats om te voorkomen dat de gemeente haar eigen bodemloze put creëert. Laten we de verschillende risico’s die spelen goed in kaart brengen, zoals de onderzoekscommissie ook aanbeveelt.

Voorzitter, het college kiest ervoor om te doen alsof deze problemen niet bestaan en hoopt dat dat dan de werkelijkheid wordt. Dat is niet besturen, voorzitter, maar een rookgordijn optrekken. We steunen daarom de motie van de SP om de deelovereenkomst nog niet te tekenen.

Zelf hebben wij ook nog twee voorstellen. Allereerst over stikstof. Hier zien we dat het bestemmingsplan nog uitgaat van de bouwvrijstelling, terwijl die is vernietigd. Vandaar de motie:

Roept het college op: de gemeenteraad zo snel mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen over de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase bij dit project en welke invloed dit heeft op de uitvoerbaarheid van het bouwplan.

Dan het groen. Er vindt een grootschalige groenaantasting plaats. 2265 vierkante meter verdwijnt. Dit zou deels worden gecompenseerd door daktuinen te creëren, maar dit is nergens vastgelegd. Vandaar het amendement met de titel: Leg beloofde groene ruimten vast. Met dit amendement zorgen we ervoor dat, soortgelijk aan het bestemmingsplan Madurodam, de groene daken zoals vastgelegd in de NVU daadwerkelijk in het bouwplan terugkomen.

Tot slot voorzitter, er rammelt nog veel aan dit plan, omwille van tijd moet ik me beperken. Het moge echter duidelijk zijn dat op dit moment instemmen met dit bestemmingsplan niet zorgvuldig is. Daarom zal de Partij voor de Dieren dit ook niet doen.