Terugblik op de gemeen­teraad


10 november 2022

11 november 2022


Stikstofcrisis

Meer dan drie jaar na de rechterlijke uitspraak over stikstof beleidt de gemeente nog steeds struisvogelpolitiek. Zo is er nog steeds geen goede inventarisatie van hoe de natuur ervoor staat en welke bouwprojecten mogelijk in de problemen komen. Tijdens het debat vroegen we om snel aan de slag te gaan om de natuur te versterken. De wethouder gaf aan dit jaar met een brief over dit onderwerp te komen. Wij hopen dat de gemeente daarin eindelijk in actie komt om de natuur te beschermen.

Nieuwbouw Zuidwest (Steenzicht Ruimzicht)

De komende jaren vindt een enorm sloop-nieuwbouw project plaats in Den Haag Zuidwest (Dreven Gaarden Zichten). Tijdens de raad lag het eerste deelplan voor aan de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren wilde uitstel van behandeling, omdat er nog veel onduidelijkheden en onnodige risico’s aan dit plan verbonden zijn. De coalitie maakte liever haast en heeft het plan goedgekeurd. Wel werden twee van onze voorstellen aangenomen. Zowel ons amendement over het vastleggen van groennormen en onze motie over het onderzoeken van stikstofproblematiek konden op een meerderheid rekenen.

Park Madestein

Landschapspark Madestein wordt een recreatiegebied. Ondanks herhaaldelijk aandringen van de Partij voor de Dieren, heeft de raad niets te zeggen over dit plan. Ook omwonenden en natuurverenigingen voelen zich buitenspel gezet. Het plan behelst onder andere een fikse bomenkap (bijna 500 bomen), het aanleggen van veel (asfalt) paden en het schrappen van een losloopgebied voor honden. Onze poging om middels een motie toch nog een participatietraject en een debat over dit onderwerp te plannen, werd door de hele coalitie weggestemd.

Bescherm vogels bij evenementen

Er worden steeds meer evenementen georganiseerd in Haagse groengebieden, zoals het Zuiderpark en het Malieveld. Hiervoor moet altijd een schouw plaatsvinden om te checken op vogels en nesten, zodat deze kunnen worden beschermd tijdens het broedseizoen. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of dit wel goed gebeurd, maar dit is niet te controleren. Daarom pleiten we ervoor om een werkwijze op te stellen met de Vogelbescherming en natuurverenigingen. De wethouder vindt dat veel te veel werk en ons voorstel werd weggestemd. We gaan het hier niet bij laten, de komende tijd zullen we hier aandacht voor blijven vragen tot dit proces beter is geregeld!