Succes! We laten de kust met rust!


Strand­tenten plan van de baan

10 juni 2021

Tijdens de raad werd een voorstel besproken dat belangrijk is voor de rust aan de kust. Het college wilde zes strandpaviljoens toestaan om het hele jaar rond open te blijven. De Partij voor de Dieren is tegen deze permanente kustbebouwing. Een aantal van de beoogde strandtenten staan bovendien op een plek die grenst aan Natura-2000 gebied. De duinen hebben dynamische grenzen, gevormd door de wind. Dat is de kracht van de ongestoorde natuur. Met deze plannen kwamen de natuurwaarden en de open, natuurlijke uitstraling van het strand in gevaar.

Onze fractie vecht al een hele tijd om de rust aan de kust te behouden. Daarom diende ons raadslid Robin Smit een amendement in om geen nieuwe permanente kustbebouwing toe staan. Hoewel deze werd weggestemd, stemde uiteindelijk toch een nipte meerderheid tegen het toestaan van de extra jaarrond strandpaviljoens en daar zijn wij erg blij mee!


Gerelateerd nieuws

‘Stop het dweilen met de kraan open op Scheveningen’

Vorige week was het weer raak. Scheveningen ging gebukt onder de enorme drukte, met veel overlast tot gevolg. Toch zet het st...

Lees verder

Terugblik op de gemeenteraad

Tijdens de raad werd een voorstel besproken dat belangrijk is voor de rust aan de kust. Het college wilde zes strandpaviljoen...

Lees verder