Terugblik op de gemeen­teraad


Week 23

10 juni 2021

Strandpaviljoens

Tijdens de raad werd een voorstel besproken dat belangrijk is voor de rust aan de kust. Het college wilde zes strandpaviljoens toestaan om het hele jaar rond open te blijven. De Partij voor de Dieren is tegen deze permanente kustbebouwing. Een aantal van de beoogde strandtenten staan bovendien op een plek die grenst aan Natura-2000 gebied. De duinen hebben dynamische grenzen, gevormd door de wind. Dat is de kracht van de ongestoorde natuur. Met deze plannen kwamen de natuurwaarden en de open, natuurlijke uitstraling van het strand in gevaar. Onze fractie vecht al een hele tijd om de rust aan de kust te behouden. Daarom diende ons raadslid Robin Smit een amendement in om geen nieuwe permanente kustbebouwing toe staan. Hoewel deze werd weggestemd, stemde uiteindelijk toch een nipte meerderheid tegen het toestaan van de extra jaarrond strandpaviljoens en daar zijn wij erg blij mee!

Duurzaamheid festivals

In Den Haag worden veel evenementen georganiseerd. Daarom waren wij blij toen er in 2018 een motie van ons werd aangenomen om alleen nog subsidies aan evenementen toe te kennen, als zij rekening houden met duurzaamheid. Veel organisatoren werken nu samen om Haagse festivals en evenementen te verduurzamen. Toch bestaat er nog veel onduidelijkheid over hoe nu invulling wordt gegeven aan de toetsingscriteria voor subsidieverlening. Daarom dienden ons raadslid Robert Barker een nieuwe motie in om dit overzichtelijker te maken. Deze werd aangenomen! Onze moties over het verbieden van vuurwerk en wegwerpbekertjes bij evenementen werden helaas verworpen.

Middenboulevard Scheveningen

Bij de bouw van Legoland werd geen rekening gehouden met verkeer dat af en toe op de Boulevard moet komen. De oplossing van de gemeente? Niet inzetten op herstel, maar de boulevard uitbreiden! Zo verdwijnt er weer een stuk Schevenings strand. Robert ageerde hiertegen, want waarom zou je niet het dek kunnen repareren en tot die tijd voorkomen dat vrachtwagens over het kelderdek rijden? Helaas vonden de coalitiepartijen het wel een goed idee en zal er een stuk strand worden opgegeven. Wel gaat de gemeente de Boulevard ondernemers helpen verduurzamen n.a.v. onze motie.

Groen behouden bij bouwplannen

De komende tijd worden vele woningen gebouwd, maar daar horen ook scholen en groen bij. Robert heeft zich ingezet dat dit de komende tijd ook gaat gebeuren. Bijvoorbeeld door vast te leggen dat er evenveel groen blijft in de Haagse ontwikkelgebieden en ook deze groene ruimte een sterke ecologische waarde heeft. Deze motie werd aangenomen.

Dak- en thuislozen

Tijdens de coronaperiode werden dak-en thuislozen tijdelijk opgevangen in hotels. Omdat de hotels nu weer open mogen, moeten zij halsoverkop vertrekken zonder dat er voor iedereen vervangende opvang is geregeld. Het daklozenloket raakt overbelast en zij moeten nu keuzes maken over wie hulp krijgt en wie niet. Zo hoor je als gemeente niet met mensen om te gaan. Samen met de PvdA pleitte Robin voor beter inzicht in de dak- en thuislozen situatie in Den Haag. De wethouder beloofde binnenkort met meer informatie te komen.

Voetgangers voorrang in Grote Marktstraat

Tot grote verbazing van alle fietsers in de binnenstad is de Grote Marktstraat opeens veranderd in een gebied waar wordt aangegeven dat voetgangers voorrang hebben. Dit heeft wethouder van Asten (D66) besloten, en zo was de chaos in deze drukke winkelstraat compleet! Robin diende nog een motie in om dit te stoppen en om belanghebbenden en omwonenden voortaan mee te laten denken met dit soort plannen. Dit werd helaas verworpen.