Motie stel duur­zaam­heids­cri­teria bij evene­menten


16 februari 2018

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 15 februari 2018, ter bespreking van het Besluit financiële bijdrage grootschalige publieksevenementen 2018,

Overwegende dat:

  • in 2018 2.650.000,00 wordt toegekend aan 18 grootschalige publieksevenementen, bij de toekenning geen duurzaamheidscriteria worden gehanteerd,

  • in het coalitieakkoord is aangegeven dat de gemeente het goede duurzame voorbeeld zal geven en dat dit ook zou moeten gelden bij grootschalige subsidiëring van evenementen,

  • de duurzaamheid van evenementen steeds belangrijker wordt gezien de noodzaak om klimaatneutraal te worden,

Verzoekt het college:

  • als inhoudelijk criterium vanaf 2019 duurzaamheid te hanteren bij het subsidiëren van publieksevenementen,

  • hierin in elk geval de aspecten energievoorziening, het watergebruik, afvalstromen, de gevolgen voor de bodem en de gevolgen voor dieren mee te nemen,

en gaat tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren GroenLinks Groep Okcuoglu

Daniel Scheper Joeri Oudshoorn Aisha Akhiat
D66 Haagse Stadspartij SP


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, VVD, SP

Tegen

CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie pleiten tegen vergroten van geluidsoverlast door Rotterdam The Hague Airport

Lees verder

Amendement klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer