Motie pleiten tegen vergroten van geluids­overlast door Rotterdam The Hague Airport


15 februari 2018

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 15 februari 2018, ter bespreking van de Brief van het college inzake Rotterdam The Hague Airport,

Constaterende dat:

  • RTHA voornemens is een aanvraag te doen voor een nieuw luchthavenbesluit,
  • RTHA momenteel de mogelijkheid van uitplaatsing van de politie- en traumahelikopter onderzoekt,

Overwegende dat:

  • Uitplaatsing van het politie- en traumahelikopterverkeer onwenselijk is, omdat daardoor de vrijkomende ruimte binnen de geluidsnormen benut kan worden voor uitbreiding van commerciële vluchten, terwijl de elders te realiseren helikopterhaven eveneens voor geluidsoverlast zal zorgen,

Verzoekt het college:

  • in regionaal verband te pleiten voor het behoud van de helikopterhaven op de locatie van RTHA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Peter Bos Tahsin Cetinkaya
Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij Islam Democraten


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, SP

Tegen

VVD, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie Vuurwerkvrije zone in de Binnenstad

Lees verder

Motie stel duurzaamheidscriteria bij evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer