Motie Vuur­werk­vrije zone in de Binnenstad


14 december 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 14 december 2017, ter bespreking van het Beleidskader jaarwisseling 2017-2018 (RIS298226),

Overwegende dat:

  • het afsteken van vuurwerk door particulieren ieder jaar letsel, gezondheidsschade, milieuvervuiling en dierenleed veroorzaakt,
  • de luchtkwaliteit in Den Haag tijdens Oud & Nieuw vorig jaar het slechtst was van heel Nederland,
  • vuurwerk brand bij monumentale gebouwen in het centrum kan veroorzaken,
  • vuurwerkvrije zones een effectief middel zijn gebleken om de overlast van vuurwerk te beperken,
  • feestgangers op goed bezochte plekken in de binnenstad, zoals het Plein, de Grote Markt en de Oude Molstraat geraakt kunnen worden door afgestoken vuurwerk,
  • de centrale, professionele vuurwerkshow in de binnenstad een alternatief vormt voor het afsteken van particulier vuurwerk,

Verzoekt het college:

  • om de vuurwerkvrije zone “Festivalterrein Hofvijver” uit te breiden tot de wijk Binnenstad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Hasan Kucuk
Partij voor de Dieren GroenLinks Islam Democraten


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, ID, SP

Tegen

D66, PvdA, CDA, HSP, PVV, VVD, GroepdeMos/OPDH, CU/SGP, GroepvanderHelm, GroepOkcuoglu

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer