Motie vuur­werk­vrije zones uitbreiden met parken en natuur­ge­bieden 


14 december 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 14 december 2017, ter bespreking van het Beleidskader jaarwisseling 2017-2018 (RIS298226),

Overwegende dat:

  • het afsteken van vuurwerk door particulieren tot overlast leidt voor mens en dier,
  • parken en natuurgebieden voor dieren een toevluchtsoord zijn tijdens de jaarwisseling,
  • de gemeente Leiden dit jaar en vorig jaar parken en natuurgebieden heeft aangemerkt als vuurwerkvrije zones,
  • vuurwerkvrije zones een succes zijn gebleken in het beperken van overlast,
  • er beperkte handhaving in deze gebieden benodigd is en er ook zonder of met weinig handhaving een preventieve werking uitgaat van een vuurwerkvrije zone,

Verzoekt het college:

  • de Haagse parken en natuurgebieden per aanwijzingsbesluit aan te merken als vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2017/2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Sanne van der Gaag Hasan Kücük
Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij Islam Democraten

Arjen Kapteijns

GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PvdD, HSP, ID, GL, CU/SGP, GroepOkcuoglu, SP

Tegen

D66, PvdA, CDA, VVD, PVV, GroepdeMos/OPDH, GroepvanderHelm

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer