Rondvraag Bouwplan Madurodam


Cie Ruimte

Indiendatum: 29 sep. 2021

Op 1 september deed de Raad van State uitspraak rond het bestemmingsplan van Madurodam. De gemeenteraad kreeg 20 weken de tijd om de regels voor parkeren in het bestemmingsplan voor de uitbreiding van attractiepark Madurodam aan te passen. De vrees van omwonenden en de Bomenstichting Den Haag dat de uitbreiding van Madurodam met de bestaande regels in het bestemmingsplan kan leiden tot een onaanvaardbare toename van de parkeerdruk in de omgeving werd gegrond verklaard. Hierover een aantal vragen:

• Hoe beziet het college deze uitspraak?

• Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er niet meer openbare ruimte in dit gebied moet worden opgeofferd voor de uitbreiding van Madurodam?

• Gaat het college een voorstel doen voor de aanleg van meer parkeerplekken of gaat het beperkingen opleggen aan het aantal bezoekers naar Madurodam?

• De dag na de uitspraak werd bij de Verhuellweg (bij de hoek Teldersweg) de openbare weg ineens omgetoverd tot een parkeerterrein van Madurodam. Waarom?

• Houdt deze omvorming verband met de rechterlijke uitspraak?

• Welke invloed heeft deze omvorming op de vergroening van deze weg?

• Betaalt Madurodam voor het gebruik van deze weg als privaat parkeerterrein? Zo ja, hoeveel?