Rondvraag Bouwplan Madurodam


Cie Ruimte

Indiendatum: 29 sep. 2021

Op 1 september deed de Raad van State uitspraak rond het bestemmingsplan van Madurodam. De gemeenteraad kreeg 20 weken de tijd om de regels voor parkeren in het bestemmingsplan voor de uitbreiding van attractiepark Madurodam aan te passen. De vrees van omwonenden en de Bomenstichting Den Haag dat de uitbreiding van Madurodam met de bestaande regels in het bestemmingsplan kan leiden tot een onaanvaardbare toename van de parkeerdruk in de omgeving werd gegrond verklaard. Hierover een aantal vragen:

• Hoe beziet het college deze uitspraak?

• Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er niet meer openbare ruimte in dit gebied moet worden opgeofferd voor de uitbreiding van Madurodam?

• Gaat het college een voorstel doen voor de aanleg van meer parkeerplekken of gaat het beperkingen opleggen aan het aantal bezoekers naar Madurodam?

• De dag na de uitspraak werd bij de Verhuellweg (bij de hoek Teldersweg) de openbare weg ineens omgetoverd tot een parkeerterrein van Madurodam. Waarom?

• Houdt deze omvorming verband met de rechterlijke uitspraak?

• Welke invloed heeft deze omvorming op de vergroening van deze weg?

• Betaalt Madurodam voor het gebruik van deze weg als privaat parkeerterrein? Zo ja, hoeveel?


Indiendatum: 29 sep. 2021
Antwoorddatum: 29 sep. 2021

Wethouder Financiën en Stadsontwikkeling, de heer Mulder, beantwoordt de vragen als volgt:

• Raad van State stelt via een tussenuitspraak de gemeente in staat een gebrek in het raadsbesluit te herstellen. Het gaat hierbij uitsluitend over het aantal bezoekers en parkeren. Binnen de daarvoor gestelde tijd zal het college met een voorstel komen om het gebrek te repareren.

• College hecht aan de overeenkomst tussen omwonenden en Madurodam waarbij afgesproken is dat geen openbaar groen gebruikt zal worden voor de uitbreiding van Madurodam. De oplossing wordt gezocht in het beter benutten van bestaande parkeergarages en het begrenzen van het maximum aantal bezoekers. Dit zal op zeer korte termijn via een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd.

• De vraag over de Verhuellweg moet op een misverstand berusten. Hier hebben al zo’n twintig jaar auto’s geparkeerd gestaan. Alle verkeersborden zijn hier vervangen. Ook de verwijzingsborden naar het parkeerterrein van Madurodam vallen nu veel meer op. De borden zijn nl. vervangen op 28 en 30 juli jl..

Dit is vlak vóórdat de Raad van State uitspraak deed. Het is dus een misverstand: de Verhuellweg blijft een openbare weg en is dus geen privaat parkeerterrein van Madurodam. Madurodam betaalt daar dus ook niet voor. De P-verwijsborden Madurodam worden hier weggehaald.