Bijdrage Onder­wijs­debat


Commissie samen­leving

2 november 2023

Voorzitter,

Vandaag spreken we weer over onderwijs en net als tijdens het laatste debat over onderwijs start ik met kansengelijkheid. Ik benoem daarbij opnieuw dat uit onderzoek blijkt dat een kind dat slecht is in rekenen, maar positief over zichzelf denkt, vaak nog hoger scoort dan een kind dat goed is in rekenen en negatief over zichzelf denkt. Zelf geloven dat je iets kan maakt dus verschil in hoe je leert en laat het nou net zo zijn dat ook uit onderzoek blijkt dat kinderen op het VMBO, jongeren in het praktijkonderwijs en MBO studenten minder zelfvertrouwen hebben dan kinderen op het VWO.

Voorzitter: er wordt in de samenleving onderscheid gemaakt op basis van opleidingsniveau. Dat is opzichzelfstaand al kansenongelijkheid. Helaas is daar nog weinig aandacht voor. Maar de Partij voor de Dieren is blij dat de wethouder wel expliciet heeft benoemd dat MBO-instellingen en -studenten in de stad worden betrokken bij ‘Den Haag Studentenstad’ en de activiteiten die hieruit voortvloeien. We hopen dat we hier geen uitgebreid onderzoek meer naar hoeven te doen, maar direct kunnen starten en we kijken uit naar de verdere uitwerking van de wethouder want de pvdd is van mening dat we dat gevoel van ongelijkheid moeten tegengaan, met als uiterste basis als samenleving te onderstrepen dat hoe je ook opgeleid bent je van dezelfde waarde bent.

Dan sluit ik af met de Nationaal programma onderwijs. We missen in de stand van zaken informatie over de voortgang van de gelden voor het speciaal onderwijs? Welke acties worden er hier ondernomen en wat is de reden dat hier minder aandacht aan wordt besteed?