Bijdrage Ziens­wijze MRDH


Raad

10 november 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kan instemmen met de Zienswijze zoals hij nu voorligt. Zeker het benadrukken van het belang van de evaluatie die plaats zal vinden en extra aandacht voor democratische legitimiteit en inspraak van bewoners vinden we van groot belang. Dit zijn ook punten waar ik me als Haags lid van de Adviescommissie Vervoersautoriteit hard voor maak namens Den Haag.

Naast dit voorliggende stuk over de Gemeenschappelijke Regeling speelt er momenteel meer bij de MRDH. Aangezien wethouder Kapteijns hier volgende week een vergadering over heeft, willen wij hem daar graag per motie iets voor meegeven. De Partij voor de Dieren, en veel partijen in deze raad, maken zich namelijk wel zorgen. Zorgen over de sociale veiligheid in ons OV, en zorgen over de grote bedragen die worden weggehaald uit potjes voor toekomstige investeringen en voor tramremises. We roepen de nieuwe wethouder Mobiliteit, en natuurlijk ook de burgemeester dan ook op om goed de Haagse belangen te borgen aan de tafels van de MRDH. Mijn collega Mekers zal tijdens zijn bijdrage de moties indienen.