Bijdrage Voor­ontwerp Gedempte Gracht


Raad

10 november 2023

Voorzitter,

Het voorontwerp voor de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal ziet er goed uit. Het liefst had de Partij voor de Dieren gezien dat het een volwaardige fietsstraat zou worden, maar helaas zijn er voorlopig geen oplossingen voor de bevoorrading van de winkels. De Partij voor de Dieren is van mening dat deze route pas echt een veilig alternatief wordt voor fietsers die nu de Grote Marktstraat gebruiken, als de straat autoluw wordt gemaakt. Dit past ook in het Binnenstadsplan, dat later op de avond nog wordt besproken. In het kader van efficiëntie en samenwerking hebben mijn collega’s van D66 en de CU en ik onze moties samengevoegd en wordt mede ingediend met de SP, PvdA en GL , met het verzoek:

  • prioriteit te geven aan het autoluw maken van de Gedempte Gracht bij de uitvoeringsagenda van het Binnenstadsplan;

  • nog voor de uitvoering van fase 2 te beginnen met het ontwerpen en ontwikkelen van de koppen van de straat en de bijbehorende kosten daarvan in beeld te brengen.


Daarnaast wil de Partij voor de Dieren niet dat fietsers de Grote Marktstraat uitgejaagd worden, zeker niet zo lang er geen veilig alternatief is en dient daarom samen met PvdA en GL ook het amendement ‘Fietsers niet dwingen’ in.

En, voorzitter, ik weet dat de wethouder een groot hart heeft voor de fiets, dus ik wil hem er ook even op wijzen dat er momenteel talloze fietsen de gracht in waaien aan de Zwarteweg, omdat de alternatieve fietsparkeerplekken voor station CS nog niet zijn gerealiseerd. Wanneer wordt dat gefixt?

Dank, voorzitter.