Bijdrage Kop Assum­burgweg


Raad

10 november 2023

Voorzitter,

Het is al vaker gezegd: dit plan heeft een lange voorgeschiedenis. Ook in 2020 stemden we hierover, toen de Partij voor de Dieren voorstelde om niet te bouwen in de ecologische zone. Een voorstel zonder meerderheid, helaas. We hebben toen al gewaarschuwd: respecteer het groen in onze stad.

Voorzitter, de voorgeschiedenis is er een van struikelen bij de Raad van State, waar het bestemmingsplan op de onderdelen ‘gemengd’ en ‘wonen’ vernietigd werd.

En voorzitter, ook is er de recente voorgeschiedenis. Een rommelige aanloop. Het college vergat te melden dat het termijn gebonden is én komt nu weer met last-minute informatie. Deze nieuwe wending brengt ons weer terug bij af. De eerdere informatie bleek onvolledig, er is deels een verkeerd beeld geschetst en in de commissie is niet de mogelijkheid geweest om het debat te voeren met alle relevante informatie. Dit is precies niet de bedoeling. Hoe reflecteert de wethouder hierop? Graag een reactie.

Voorzitter, we staan weer op onzekere grond. Zijn cijfers van verkeersintensiteit onderzoeken, parkeeronderzoeken, stikstofonderzoeken nu wel juist? Of is gerekend met normen die van toepassing zijn op sociale huur, terwijl blijkbaar al bekend had moeten zijn dat sociale huurders hier geen parkeerplaats krijgen. Kan deze wethouder zijn hand in het vuur steken dat dit goed is uitgevoerd en juridisch valide is? Graag een reactie.

Voorzitter, de Raad van State handhaafde helaas de voorgestelde groenbestemming. Voor de Partij voor de Dieren eens te meer een reden om de ecologische verbindingszone beter te beschermen. De ecologische zones moeten versterkt worden en wat we hier zien is dat er een punt dwars in de ecologische verbindingszone steekt. Wat onze partij betreft moet dat voor toekomstige bouwplannen anders daarom de volgende motie: Behoud volwaardige ecologische verbindingszones die ik samen met collega’s Noorlander van D66 en mevrouw Bos van GL indien, met het volgende verzoek aan het college:

  • Bij een overweging tot wijziging van de ecologische zone ten behoeve van bouwprojecten, als principe te hanteren dat de betreffende ecologische verbindingszone geen reductie in breedte ondergaat.

Want voorzitter, achter de verbindingszones zit een gedachte. Voor dieren zijn ze de aders van de stad. En natuur is kwetsbaar. Daarom tot slot dat in de stad er ook voor hen is en zij ook plekken verdienen in onze stad.