Schrif­te­lijke vragen Valk-Heijns­dijkweg


Indiendatum: 3 jan. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Elisabeth Valk-Heijnsdijk was een van de eigenaren van hotel-restaurant Pomona, het huidige Parkhotel in Den Haag. Pomona was het eerste vegetarische restaurant van Nederland. Ze schreef ook het eerste vegetarische kookboek van Nederlandse bodem: De Vegetarische Keuken. Dit boek is nog steeds te koop. Daarnaast was ze directrice van een modern bedrijf met ruim 150 werknemers, in een tijd waar vrouwen nauwelijks actief mochten zijn in de maatschappij.

Een groep bewoners is een initiatief gestart om een straat te vernoemen naar Elisabeth Valk-Heijnsdijk.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college op de hoogte van het initiatief om een straat te vernoemen naar Elisabeth Valk-Heijnsdijk?

2) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het een mooi idee is om de schrijver van het eerste vegetarische kookboek van Nederland en een van de eigenaren van het eerste vegetarisch restaurant te eren met een straatnaam?

3) Ziet het college ook dat dit ook past bij het uitdragen van de rol die Den Haag speelde in de verschillende emancipatiebewegingen?

Op de gemeentelijke website staat beschreven dat, na indiening van een idee, de initiatiefnemer binnen zes weken hoort wat er met diens idee zal gebeuren (bijlage 1). De initiatiefnemer heeft zijn idee op 23 juni 2022 ingediend en heeft dit bericht nog niet ontvangen.

4) Kan het college toelichten waarom er bij dit initiatief afgeweken is van het beleid?

5) Is het college bereid om samen met de initiatiefnemer te onderzoeken welke straat naar Elisabeth Valk-Heijnsdijk vernoemd kan worden? Welke stappen gaat het college ondernemen om samen met de initiatiefnemers dit te realiseren?

Specifiek stelt de initiatiefnemer voor om het asfaltpad in het Zuiderpark, dat rondom Speeltuin Ot en Sien loopt, te vernoemen naar Valk-Heijnsdijk. Het pad is een vertakking van de Henri√ętte Roland Holstweg en in de buurt ligt ook de Marie Jungiusweg. Beide vrouwen waren feminist. Daarnaast Jungius was ook betrokken bij Pomona.

6) Is het college bereid dit asfaltpad te vernoemen naar Valk-Heijnsdijk? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker

Partij voor de Dieren