PvdD in gesprek over een nieuwe coalitie in de Haagse gemeen­teraad


14 augustus 2023

Het is al tijden onstuimig in de Haagse politiek. In de afgelopen jaren hebben verschillende wethouders moeten aftreden en vielen meerdere coalities uiteen. In juni viel het stadsbestuur over hoe om te gaan met de volledige vrijspraak in de zaak De Mos. Sindsdien hebben de grootste partijen (Hart voor Den Haag, D66 en VVD) gesprekken gevoerd, maar zonder resultaat. De Partij voor de Dieren betreurt dat deze partijen er deze zomer niet uit zijn gekomen, wat betekent dat de stad nog langer wacht op een stadsbestuur. Door deze situatie wordt nu ook naar ongebruikelijke opties gekeken.

Zojuist is duidelijk geworden dat verkenner Arie Slob daarom oriënterende gesprekken wil voeren over een mogelijke coalitie tussen de SP, Hart voor Den Haag, VVD, DENK, ChristenUnie-SGP en de Partij voor de Dieren. Dit is een verrassende mix van partijen, maar we zijn bereid hierover in gesprek te gaan op basis van het advies. Het is van belang dat er een stadsbestuur komt dat werkt aan betere verhoudingen in de gemeenteraad. Aansluitend geeft verkenner Slob aan dat ook gesprekken gevoerd kunnen worden tussen D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, DENK, SP, ChristenUnie-SGP en de HSP. Let wel, deze gesprekken zijn slechts verkennend en bieden geen garantie voor daadwerkelijke vorming van een coalitie. De Partij voor de Dieren zal alleen deelnemen aan het stadsbestuur als dit diervriendelijker, duurzamer, groener en rechtvaardiger is.

Gerelateerd nieuws

PvdD, ChristenUnie/SGP en D66 blij: Den Haag krijgt doneerringen!

De Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP pleiten al ruim anderhalf jaar voor doneerringen en de aanhouder wint, ze komen ...

Lees verder

PvdD opent Meldpunt Fietsparkeren

De Partij voor de Dieren Den Haag heeft per vandaag een Meldpunt Fietsparkeren gelanceerd. Met dit initiatief wil de partij i...

Lees verder