Schrif­te­lijke vragen Te weinig gemeen­te­lijke infor­matie over verkie­zingen


Indiendatum: 13 mrt. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op veel plekken in Den Haag zijn de kandidatenlijsten en lijsten met stemlokalen (die in de Verkiezingskrant stonden) niet bezorgd. Dit betekent dat inwoners van Den Haag te weinig informatie van de gemeente krijgen om te gaan stemmen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is dat inwoners geen informatie op papier hebben gekregen over waar ze kunnen stemmen?

 2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat hierdoor mensen zonder internet te weinig informatie van de gemeente ontvangen over de verkiezingen?

 3. Is het college bovendien van mening dat stembureaus vanwege corona gebaat zijn bij een vlotte doorstroom en het onwenselijk is dat mensen er pas in het stemhokje achter komen op wie zij kunnen stemmen?

 4. Waarom is gekozen om de informatie over het dichtsbijzijnde stembureau niet meer op de stempas te zetten?

 5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is dat inwoners verder geen informatie op papier hebben gekregen over op wie ze kunnen stemmen?


In het verleden werd gekozen om de verkiezingslijsten apart te bezorgen. Door te kiezen voor het opnemen van deze informatie als bijlage bij de Posthoorn zullen mensen met een Nee-Neesticker dit waarschijnlijk niet ontvangen en mensen die het wel ontvangen zullen soms niet doorhebben dat dit belangrijke informatie is voor de verkiezingen.

 1. Waarom is gekozen om de informatie in een Verkiezingskrant op te nemen?

 2. Klopt het dat mensen met een Nee-Nee Sticker deze vitale verkiezingsinformatie niet hebben ontvangen? Wat vindt het college hiervan?

 3. Hoe heeft het college bij haar keuze afgewogen dat de bezorging van de Stadskrant niet overal goed plaatsvindt? Zo zijn er plekken waar al maanden geen Stadskrant is bezorgd.

 4. Welke maatregelen neemt het college om de bezorging van de Stadskrant, met alle overheidsinformatie, te verbeteren?


Concreet ontvangt de Partij voor de Dieren klachten uit Mariahoeve, Transvaal, Centrum, Scheveningen, Laakkwartier en Leyenburg dat de Verkiezingskrant (met informatie over kieslijsten en stembureaus) niet is ontvangen.

 1. Wat doet de gemeente met deze signalen en wat is de reden dat hier onvoldoende is bezorgd?

 2. Wat gaat het college doen om alsnog ervoor te zorgen dat alle inwoners, ook die zonder internet, alsnog informatie krijgen over de stembureaus en de kandidaten?Robert Barker

Partij voor de Dieren