Schrif­te­lijke vragen Vergroe­nings­kansen Laak­havens


Indiendatum: 30 mrt. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

We stevenen af op 3 tot 4,8 graden Celsius opwarming van de Aarde in 2100, volgens het IPCC. Dat heeft grote gevolgen voor versteende plekken zoals de Laakhavens. Gelukkig geeft het college aan in te zetten op vergroening van de meest versteende wijken. De Partij voor de Dieren is daarbij benieuwd welke vergroeningskansen het college ziet rond de Laakhavens.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Het coalitieakkoord stelt: “We willen meer groen in vooral de meest versteende wijken.” Welke wijken vallen hier volgens het college onder?

  2. Welke concrete vergroeningsplannen waren en zijn er tijdens deze coalitieperiode bij de Laakhavens? Welke daarvan heeft het college al uitgevoerd?

  1. Op de hoek Van der Kunstraat/Leeghwaterplein ligt een braakliggend terrein. Wie heeft dit perceel in eigendom? Waar wordt het nu voor gebruikt? Is het mogelijk dit stuk grond een permanente (of tijdelijke) biodiverse groene inrichting te geven?

  1. Voor Leeghwaterplein 45 ligt een groot stuk ongebruikt versteend terrein. Erachter ligt een versteende kade. Wie heeft dit perceel in eigendom? Waar wordt het nu voor gebruikt? Is het mogelijk dit perceel (deels) een permanente biodiverse groene inrichting te geven? Is het mogelijk om bomen langs de kade te plaatsen?

  1. De Neherkade bevat een lange kadewal. Is het mogelijk deze kadewal een permanente biodiverse groene inrichting te geven? Is het mogelijk deze berm ecologisch te beheren?

  1. Op de garage aan Leeghwaterplein 1 is een waterpartijaangelegd dat vol ligt met afval: metalen balken, piepschuim, blikjes. Wie beheert deze voorziening? Is het mogelijk deze waterpartij schoon te houden?

  2. Het parkeerdek op de Megastores biedt veel kansen voor vergroening. Het college heeft het plan om ieder plat dak in de stad in te richten met zonnepanelen, groen, of wit te verven. Is het college bereid in gesprek te gaan met de eigenaar/beheerder van de Megastores om tot vergroening van dit dak te komen?


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 30 mrt. 2021
Antwoorddatum: 16 jul. 2021

Het raadslid de heer Smit heeft op 30 maart 2021 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

We stevenen af op 3 tot 4,8 graden Celsius opwarming van de Aarde in 2100, volgens het IPCC. Dat heeft grote gevolgen voor versteende plekken zoals de Laakhavens. Gelukkig geeft het college aan in te zetten op vergroening van de meest versteende wijken. De Partij voor de Dieren is daarbij benieuwd welke vergroeningskansen het college ziet rond de Laakhavens.

1. Het coalitieakkoord stelt: “We willen meer groen in vooral de meest versteende wijken.” Welke wijken vallen hier volgens het college onder?

De meest versteende wijken liggen voornamelijk in de stadsdelen Centrum, Segbroek, Scheveningen en Laak. Denk hierbij aan de wijken Centrum, Schilderswijk, Transvaal, Zeeheldenkwartier, Scheveningen, Regentessekwartier, Laakkwartier en Binckhorst.

2. Welke concrete vergroeningsplannen waren en zijn er tijdens deze coalitieperiode bij de Laakhavens? Welke daarvan heeft het college al uitgevoerd?

Zoals in de Gebiedsagenda College Campus (RIS301328) is aangekondigd is er een integraal buitenruimteplan Laakhavens opgesteld. Dit buitenruimteplan wordt meegenomen in de Nota van Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Laakhavens (NvU LH). Deze wordt momenteel opgesteld. Het buitenruimteplan gaat o.a. uit van het vergroenen en verduurzamen van het deelgebied Laakhavens van het CID. Naast het toevoegen van extra openbare ruimte worden o.a. de Waldorpstraat, Leeghwaterplein, de Verheeskade en de campus rondom de Haagse Hogeschool vergroend.

3. Op de hoek Van der Kunstraat/Leeghwaterplein ligt een braakliggend terrein. Wie heeft dit perceel in eigendom? Waar wordt het nu voor gebruikt? Is het mogelijk dit stuk grond een permanente (of tijdelijke) biodiverse groene inrichting te geven?

Het braakliggend terrein is eigendom van de gemeente en onderdeel van het herziene projectdocument Laakhaven Hollands Spoor (RIS 296728). De locatie staat vermeld in de Programmabrief sociale woningbouw (RIS 305713) onder Leegwaterplein/MegaStores. De ontwikkeling van dit terrein wordt opgenomen in de NvU LH en betrokken bij de herontwikkeling van de MegaStores.

4. Voor Leeghwaterplein 45 ligt een groot stuk ongebruikt versteend terrein. Erachter ligt een versteende kade. Wie heeft dit perceel in eigendom? Waar wordt het nu voor gebruikt? Is het mogelijk dit perceel (deels) een permanente biodiverse groene inrichting te geven? Is het mogelijk om bomen langs de kade te plaatsen?

Het terrein bij Leeghwaterplein 45 en de kade is particulier terrein. Onderdeel van het buitenruimteplan is het stimuleren dat particuliere eigenaren bijdrage aan de groenambities van Laakhavens.

5. De Neherkade bevat een lange kadewal. Is het mogelijk deze kadewal een permanente biodiverse groene inrichting te geven? Is het mogelijk deze berm ecologisch te beheren?

Deze berm wordt al ecologisch beheerd (tweemaal maaien per jaar), als zijnde bloemrijk grasland.

6. Op de garage aan Leeghwaterplein 1 is een waterpartij aangelegd dat vol ligt met afval: metalen balken, piepschuim, blikjes. Wie beheert deze voorziening? Is het mogelijk deze waterpartij schoon te houden?

De waterpartij is in beheer van de gemeente (DSB) en wordt met het plan stadscampus Hollands Spoor opnieuw ingericht. De waterpartij is gelegen naast de bouwplaats van het bouwplan Vijverhof van 155 woningen. Deze woningen worden direct na de zomer opgeleverd. In samenwerking met de aannemer wordt een schoonmaakbeurt uitgevoerd.

7. Het parkeerdek op de Megastores biedt veel kansen voor vergroening. Het college heeft het plan om ieder plat dak in de stad in te richten met zonnepanelen, groen, of wit te verven. Is het college bereid in gesprek te gaan met de eigenaar/beheerder van de Megastores om tot vergroening van dit dak te komen?

De Megastores heeft vanaf begin 2020 een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaren hebben de intentie uitgesproken om de Megastores te transformeren naar een modern wijkwinkelcentrum en woon thema centrum. Om deze transformatie mogelijk te maken willen zij woningbouw toevoegen. De eventuele ontwikkeling maakt deel uit van de Nota van Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Laakhavens.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Ilma MerxJan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Te weinig gemeentelijke informatie over verkiezingen

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen Toch asfalt door West­duinpark?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer