Schrif­te­lijke vragen Vergroe­nings­kansen Laak­havens


Indiendatum: 30 mrt. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

We stevenen af op 3 tot 4,8 graden Celsius opwarming van de Aarde in 2100, volgens het IPCC. Dat heeft grote gevolgen voor versteende plekken zoals de Laakhavens. Gelukkig geeft het college aan in te zetten op vergroening van de meest versteende wijken. De Partij voor de Dieren is daarbij benieuwd welke vergroeningskansen het college ziet rond de Laakhavens.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Het coalitieakkoord stelt: “We willen meer groen in vooral de meest versteende wijken.” Welke wijken vallen hier volgens het college onder?

  2. Welke concrete vergroeningsplannen waren en zijn er tijdens deze coalitieperiode bij de Laakhavens? Welke daarvan heeft het college al uitgevoerd?

  1. Op de hoek Van der Kunstraat/Leeghwaterplein ligt een braakliggend terrein. Wie heeft dit perceel in eigendom? Waar wordt het nu voor gebruikt? Is het mogelijk dit stuk grond een permanente (of tijdelijke) biodiverse groene inrichting te geven?

  1. Voor Leeghwaterplein 45 ligt een groot stuk ongebruikt versteend terrein. Erachter ligt een versteende kade. Wie heeft dit perceel in eigendom? Waar wordt het nu voor gebruikt? Is het mogelijk dit perceel (deels) een permanente biodiverse groene inrichting te geven? Is het mogelijk om bomen langs de kade te plaatsen?

  1. De Neherkade bevat een lange kadewal. Is het mogelijk deze kadewal een permanente biodiverse groene inrichting te geven? Is het mogelijk deze berm ecologisch te beheren?

  1. Op de garage aan Leeghwaterplein 1 is een waterpartijaangelegd dat vol ligt met afval: metalen balken, piepschuim, blikjes. Wie beheert deze voorziening? Is het mogelijk deze waterpartij schoon te houden?

  2. Het parkeerdek op de Megastores biedt veel kansen voor vergroening. Het college heeft het plan om ieder plat dak in de stad in te richten met zonnepanelen, groen, of wit te verven. Is het college bereid in gesprek te gaan met de eigenaar/beheerder van de Megastores om tot vergroening van dit dak te komen?


Robin Smit
Partij voor de Dieren