Schrif­te­lijke vervolg­vragen Toch asfalt door West­­duinpark?


Indiendatum: 8 apr. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 12 januari 2021 heeft het college de schriftelijke vragen “Toch asfalt door Westduinpark?” beantwoord (RIS306899). De beantwoording geeft aanleiding tot het stellen van vervolgvragen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. In vraag 3 vroegen wij het college de betreffende vergunning als bijlage bij de beantwoording te voegen. Dit is niet gebeurd. Wil het college dat alsnog doen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 8 apr. 2021
Antwoorddatum: 8 jun. 2021

Het raadslid de heer Smit heeft op 8 april 2021 een brief met daarin één vraag aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vraag als volgt.

Op 12 januari 2021 heeft het college de schriftelijke vragen “Toch asfalt door Westduinpark?” beantwoord (RIS306899). De beantwoording geeft aanleiding tot het stellen van vervolgvragen.

1. In vraag 3 vroegen wij het college de betreffende vergunning als bijlage bij de beantwoording toe te voegen. Dit is niet gebeurd. Wil het college dat alsnog doen?

Bij de beantwoording van schriftelijke vragen is het niet mogelijk om een bijlage toe te voegen. Om wel aan het verzoek te voldoen om inzicht te geven in de betreffende vergunning verwijzen wij u graag naar RIS308992 waar de bijlagen zijn toegevoegd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vergroeningskansen Laakhavens

Lees verder

Schriftelijke vragen Voorkom huidkanker met milieuvriendelijke zonnebrandcrème

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer