Schrif­te­lijke vervolg­vragen Toch asfalt door West­­duinpark?


Indiendatum: 8 apr. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 12 januari 2021 heeft het college de schriftelijke vragen “Toch asfalt door Westduinpark?” beantwoord (RIS306899). De beantwoording geeft aanleiding tot het stellen van vervolgvragen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. In vraag 3 vroegen wij het college de betreffende vergunning als bijlage bij de beantwoording te voegen. Dit is niet gebeurd. Wil het college dat alsnog doen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren